Jakie pkd windykacja i obrót wierzytelnościami
Kategorie:

Jakie pkd windykacja i obrót wierzytelnościami

Jakie pkd windykacja i obrót wierzytelnościami. Ściąganie należności przy wykorzystaniu pomocy firmy windykacyjnej jest uznawane za jedną z najpopularniejszych metod ściągania zaległości finansowych od osób, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań finansowych. Każdy wierzyciel, który nie odzyskał pożyczonych pieniędzy ma sposobność zgłoszenia się do kancelarii windykacyjnej, która zajmie się jego sprawą, jak również  pomoże mu w jak najskuteczniejszy sposób odzyskać dług.

Z takiego działania ma możliwość skorzystać generalnie każdy, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy ten przedsiębiorstwo. Każdy dłużnik, który nie spłaca swych zobowiązań finansowych w terminie musi pamiętać, że windykacja należności będzie odbywała się na różne sposoby, by dług został odzyskany. Dlatego im dłużej dłużnik zwleka z zapłatą należności finansowych swojemu wierzycielowi będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami, które będą na niego czekać w niedalekiej przyszłości.

Windykacja należności – co to takiego?

Windykacja prawna to nic innego, jak szereg czynności, które zmierzają do ukierunkowania dłużnika do jak najszybszego uregulowania jego zobowiązania finansowego. Windykacja należności może odbywać się przy wykorzystaniu różnorodnych metod, gdyż jej tradycyjny podział dzieli się na windykację miękką, jak również windykacją twardą. Windykacja miękka to przede wszystkim:  wysyłanie wiadomości sms, częste telefony do dłużnika, wysyłanie ponagleń za pomocą poczty tradycyjnej, ale także przesyłanie wiadomości e-mail.  Natomiast, jeśli chodzi o formę windykacji twardej to zakwalifikować tutaj można w szczególności takie formy jak: wizyta windykatora terenowego, egzekucja komornicza oraz złożenie pozwu do sądu.

PKD windykacji i obrót wierzytelnościami

PKD określa się w szczególności Polską Klasyfikację Działalności. Klasyfikacja taka odpowiada przede wszystkim za rodzaje działalności gospodarczych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Jeżeli chodzi o PKD windykacji to jest nim 64.19. Natomiast, jeżeli chodzi o PKD odnoszące się obrotu nieruchomościami to jest nim 64.99. Obrotem nieruchomościami określa się nic innego, jak pozostałą finansową działalność usługową, która nie jest w żadnym innym miejscu klasyfikowana, ale oczywiście z wyłączeniem funduszy emerytalnych oraz różnorodnych form ubezpieczeń.

Polskie społeczeństwo coraz częściej popada w długi

Polskie społeczeństwo coraz częściej popada w długi z wielu przyczyn. A można do nich zakwalifikować w szczególności takie aspekty jak: utrata stałego źródła dochodu, hazard, wystąpienie nagłej choroby, problemy natury psychicznej, ale także nieodpowiedzialne zaciąganie zobowiązań finansowych, których dłużnik z góry wie, że nie będzie w stanie ich spłacić. Polskie społeczeństwo zadłuża się także z tego powodu, że jednym kredytem zamierzają spłacić poprzedni. Jest to najgorsze rozwiązanie, ponieważ wtedy bardzo łatwo takie osoby wpadają w spiralę długów, z których bardzo ciężko im wyjść. Rozwiązanie to jest najgorsze w takiej sytuacji, podczas gdy dłużnik wie, że nie będzie w stanie zapłacić swego zaciągniętego zobowiązania w terminie, bowiem odwlekanie spłaty zobowiązania finansowego przyczynia się do bardzo poważnych konsekwencji, do których trzeba zakwalifikować między innymi: negatywną historię kredytową, ale też wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Boisz się wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników – koniecznie to przeczytaj!

Wpis do Krajowego Rejestru  Dłużników przyczynia się w szczególności do tego, że informacje o danych dłużnika będą w tym miejscu przechowywane, jak również udostępniane jeszcze przez okres pięciu lat innym podmiotom. Oczywiście okres ten należy liczyć dopiero od momentu uregulowania całego zobowiązania finansowego. Osoba, która widnieje w wpisie Krajowego Rejestru Dłużników może mieć pewność, iż żadna  instytucja finansowa nie będzie zainteresowana udzieleniem nam jakiegokolwiek nowego kredytu lub  pożyczki.  Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi ewidencję długów należących zarówno do przedsiębiorców, jak i do podmiotów prywatnych. Do rejestru takiego można trafić już po upływie 60 dni, licząc od momentu wymagalności terminu zapłaty zgodnego z zawartą umową z wierzycielem. Również po upływie sześćdziesięciu dni wierzyciel ma możliwość wniesienia pozwu do sądu, aby ten wydał nakaz zapłaty. Z kolei nakaz zapłaty daje sposobność również do jednoczesnego wszczęcia egzekucji komorniczej. Z kolei, jeśli już do działania wkroczy komornik to ma on pełne prawo odbywać nie tylko bardzo częste wizyty w domu dłużnika, ale też zająć jego konto bankowe niezależnie od tego, jaką formę wynagrodzenia dostaje.

Koszty związane z windykacją

Koszt dla wierzyciela z tytułu egzekwowania długów przy pomocy firmy windykacyjnej jest  w postaci 5% – 10% od kwoty odzyskanego długu przez daną kancelarię. Aczkolwiek wiele instytucji finansowych udzielając pożyczek oraz kredytów swym klientom są ubezpieczone na taką  ewentualność, w szczególności, że od takiej ewentualności jest wyznaczone oprocentowanie od udzielanej kwoty pieniężnej.