Upadłość konsumencka
Kategorie:

Upadłość konsumencka

Do upadłości przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz konsumenckich stosuje się przepisy Prawa upadłościowego. Jednak głównym zmartwieniem zwykłych obywateli jest upadłość konsumencka. Ta sądowa procedura pozwala na umorzenie długów osób fizycznych, które były niewypłacalne od co najmniej 3 miesięcy. Umorzenie długu może oznaczać częściowe lub całkowite umorzenie długu lub może oznaczać zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku.

Ogłoszenie upadłości to często początek nowego życia bez długów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak długo trwa postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej? Wszystko zależy od liczby wierzycieli i ich działalności, rodzaju i wielkości majątku przeznaczonego do likwidacji oraz skuteczności działań syndyka. Poniżej znajduje się kilka informacji o poszczególnych fazach programu i czasie ich trwania.

Etap 1 – Sądowe ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencką ogłasza sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Aby program działał płynnie, ważne jest, aby aplikacja była kompletna, zawierała niezbędne dane i zestawienia. Aby uniknąć konieczności uzupełniania lub poprawiania wniosku, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii https://klimkowski-kancelaria.pl/215/upadlosc-konsumencka-lodz, która pomoże prawidłowo wypełnić wniosek i skompletować załączniki. Zgodnie z art. Art. 27 „Prawa upadłościowego” stanowi, że sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości w ciągu dwóch miesięcy.

Okres ten może zostać przedłużony w uzasadnionych okolicznościach. Od ogłoszenia upadłości przysługuje zażalenie, a sąd drugiej instancji w ciągu miesiąca wydaje zgodę. Warto zaznaczyć, że po nowelizacji przepisów w marcu 2020 r. sądy znacznie przyspieszyły rozpatrywanie wniosków o upadłość konsumencką, ponieważ nie muszą badać, czy skutkiem było umyślne działanie lub niedbalstwo dłużnika.

Faza druga – Likwidacja Upadłego Majątku Konsumpcyjnego

Likwidację majątku upadłego konsumenta przeprowadza zarządca sądowy. Czas trwania tej fazy zależy od wielu czynników. Po pierwsze, chodzi o rodzaj i wielkość majątku dłużnika oraz liczbę wierzycieli. Nie bez znaczenia jest również sprawność syndyka w sprzedaży składników wchodzących w skład masy upadłości. W pierwszej kolejności syndyk sporządza listę wierzycieli i majątku przeznaczonego do sprzedaży. Dla dłużników, którzy nie mają żadnego majątku, ta faza szybko się kończy. Można założyć, że finalizacja nastąpi tutaj maksymalnie za 6 miesięcy.

Gorzej sytuacja wygląda, gdy majątek dłużnika jest duży lub trudny do zbycia, np. ze względu na niską atrakcyjność. Należy wziąć pod uwagę, że w tym przypadku faza likwidacji majątku może trwać kilka lat. Sam dłużnik może przyczynić się do skrócenia tego etapu, jeśli znajdzie potencjalnego nabywcę swojego majątku. Co ważne, można składać reklamacje na zachowanie odbiorcy. W przypadku naruszenia przepisów prawa upadłościowego dłużnika, w przygotowaniu skargi pomoże kancelaria specjalizująca się w upadłości konsumenckiej.

Faza 3 – Zaplanuj spłatę wierzycieli i umorzenie długów

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie przez sąd planów spłaty wierzycieli. Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika, sposób, w jaki utrzymuje i zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, a także wysokość zadłużenia i zdolność upadłego do spłaty. Postępowanie to kończy się najszybciej, jeżeli osoba ogłaszająca upadłość nie posiada majątku na spłatę wierzycieli. W tym przypadku sąd nie ustalił planu spłaty i całe zadłużenie zostało umorzone. Jednak przez większość czasu dłużnik ma jakiś majątek lub możliwości zarobkowania, a niewypłacalność jest tymczasowa.

Następnie sąd ustala harmonogram z terminami i zakresem regularnych spłat na rzecz wierzycieli i decyduje, którą część długu umorzyć. Okres spłaty wierzyciela nie przekracza 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd wykaże, że osoba ogłaszająca upadłość umyślnie doprowadziła do powstania długu lub że było to spowodowane jej rażącym niedbalstwem. W tym przypadku czas trwania planu spłaty wierzycieli wynosi od 3 do 7 lat.

Ogłoszenie upadłości – czy warto i ile trwa cały proces?

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości nie zawsze oznacza całkowite umorzenie długów. Jednak z punktu widzenia dłużnika niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, zawiesił wszelkie postępowania komornicze i windykację. Zwykle po 2 miesiącach, gdy sąd ogłosi upadłość konsumencką, firma windykacyjna przestanie dzwonić lub odwiedzać dłużnika w celu nękania dłużnika.

Z punktu widzenia konsumentów cały proces nie jest tak czasochłonny i skomplikowany jak upadłość korporacyjna, gdzie masa upadłości jest znacznie większa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że bankructwa konsumenckie zazwyczaj trwają latami. W najmniej skomplikowanych przypadkach można spodziewać się realizacji całego programu nawet po roku. W najbardziej skomplikowanych przypadkach może to zająć nawet 10 lat.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl