Płytki ceramiczne - jak się je wytwarza?
Kategorie:

Płytki ceramiczne – jak się je wytwarza?

Płytki ceramiczne – jak się je wytwarza? Płytki ceramiczne dzięki swoim praktycznym zaletom i walorom estetycznym są często stosowane do wykończenia różnych pomieszczeń. Wyjątkowo twarde i odporne płytki stosuje się w miejscach narażonych na intensywną eksploatację jak hotele, restauracje galerie handlowe czy supermarkety. Płytki ceramiczne podłogowe stosowane są również na zewnętrznych tarasach, balkonach, płytki dekoracyjne są często elewacją budynków.

Proces powstawania  płytek ceramicznych

Płytki powstają z różnych sypkich surowców jak glina, piasek oraz uszlachetniających kruszyw. Etap powstawania płytek ceramicznych rozpoczyna się w magazynie surowców, gdzie składowane są surowce do ich produkcji. Następnie przy pomocy systemu komputerowego odmierzane są dokładnie proporcje składników i przekazywane do młynów. W młynach mielone są do momentu uzyskania z nich płynnej masy, która z kolei zostaje poddawana procesowi homogenizacji, czyli ujednorodnieniu. Masa jest cały czas poddawana mieszaniu, na tym etapie można także dodać odpowiednich barwników.

Tak przygotowana masa poddawana jest następnie suszeniu rozpyłowemu, pod wpływem wysokiej temperatury woda zostaje odparowana i powstaje granulat. Jest on w dalszej kolejności umieszczany w specjalnych silosach do momentu uzyskania odpowiednich właściwości. Następnie granulat zostaje przetransportowany do pras, w tym czasie zostaje również poddawany barwieniu przy pomocy specjalnych pigmentów do zabarwiania. Granulat umieszczany jest w specjalnych formach, prasa hydrauliczna dwukrotnie prasuje płytki z granulatu ceramicznego, zabieg ten jest przeprowadzany dwukrotnie, aby uniknąć pozostawienia pęcherzyków powietrza wewnątrz płytek.

Uformowane płytki są poddawane procesowi szkliwienia lub innym formom ozdabiania. Tak uformowane zarówno płytki ceramiczne bez zdobień, jak i płytki dekoracyjne są wypalane w specjalnym piecu w temperaturze około 1000 stopni C. Wysokość temperatury i czas trwania wypalania zależy od zastosowanej technologii. Po zakończeniu procesu wypalania płytki ceramiczne są studzone i poddawane dalszym zdobieniom, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Kalibracja i selekcja odcieni

W trakcie wypalania płytki ceramiczne kurczą się i w związku z tym mogą występować między nimi nieznaczne różnice. Obowiązujące normy regulują wielkość dopuszczalnych różnic w milimetrach. Po wypaleniu następuje segregowanie płytek, czyli kalibracja według rozmiarów. Kaliber płytki jest jej prawdziwym wymiarem liczonym jako -1 albo +1 w stosunku do wyznaczonych norm. Płytki ceramiczne na tym etapie produkcji mogą też mieć zaokrąglone brzegi, dla ich wyrównania stosuje się rektyfikację, czyli przycięcie brzegów.

Płytki dostępne są w kolekcjach, do jednej kolekcji wytwarzane są płytki ceramiczne podłogowe, płytki dekoracyjne i płytki ścienne. Warunki wypalania za każdym razem różnią się trochę między sobą, dlatego uzyskany odcień płytek może się nieco różnić między partiami i trzeba pamiętać, że jest to naturalne. Ponieważ proces produkcji przebiega oddzielnie dla różnych partii, różnice występują, ale są one minimalne.

Zobacz również:

Kontrola jakości płytek

Wszystkie płytki ceramiczne po wyprodukowaniu są poddawane kontroli jakości, która polega na użyciu specjalnych maszyn w celu skontrolowania ich odporności na zginanie, odpowiednio płaskiej powierzchni i wymiarów. W dalszej kolejności przechodzą indywidualną weryfikację przeprowadzaną przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Wszystkie płytki, zarówno te bez zdobień, jak i płytki ceramiczne dekoracyjne, jeśli nie przejdą kontroli, są odkładane, natomiast reszta trafia na automatyczną sortownię. Płytki są sortowane i pakowane do specjalnych pudełek, a następnie odpowiednio oznaczane.

Rodzaje płytek

W zależności od użytych mieszanek do produkcji płytek, a także wysokości temperatury i czasu wypalania można wyróżnić następujące rodzaje płytek ceramicznych:

 – glazura, zalicza się tutaj płytki wypalane w najniższych temperaturach, są to tanie płytki, stosowane głównie na ściany,

 – terakota, wytwarza się ją z drobnoziarnistej gliny, są to płytki podłogowe kamionkowe stosowane głównie do ułożenia posadzek w pomieszczeniach, wprowadzają wyjątkowo ciepły klimat,

 – gres, wypalany jest w wysokich temperaturach, dlatego jest mocny i wytrzymały, może być układany zarówno na ścianach, jak i na podłogach, posiada również wariant zewnętrzny, można go wówczas stosować na zewnątrz, jest wtedy odporny na różnicę temperatur,

 – cotto, są to płytki wytwarzane ręcznie albo przy użyciu maszyn z gliny wydobywanej z okolic Morza Śródziemnego, są naturalnie nierównomierne, mają porowatą powierzchnię i rysy, ale bardzo dobrze akumulują ciepło, dlatego stosowane tego typu płytki podłogowe mogą być stosowane w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

Po wyprodukowaniu płytki ceramiczne można wykończyć za pomocą szkliwienia, jest nadawanie im dużego połysku. Płytki mogą być również w specjalny sposób zmatowione poprzez pokrywanie ich warstwą angoby, proces ten nazywa się angobowaniem. Połysk można także uzyskać w wyniku polerownia zewnętrznej strony płytek ceramicznych.

Ceramix płytki ceramiczne
Andrzeja Struga 3
70-784 Szczecin
730 730 143
ceramixplytki.pl