Turystyka medyczna - jasna przyszłość branży
Kategorie:

Turystyka medyczna – jasna przyszłość branży

Turystyka medyczna – jasna przyszłość branży to stosunkowo nowe zjawisko w naszej rzeczywistości, na tyle jednak poważne, że stała się jednym z głównych tematów zainteresowania organizacji turystycznych. Turystyka medyczna to nic innego jak podróżowanie po własnym kraju oraz do innych państw w poszukiwaniu bardziej trafnego lub tylko dostępnego leczenia, rehabilitacji i diagnostyki. Bardzo często wyprawy te połączone są z wypoczynkiem. Na rozwój tej gałęzi turystyki wpływa wiele powodów: dostęp do informacji, ukierunkowanie usług na pacjenta zagranicznego, specjalizację w określonych dziedzinach medycyny. Centra medyczne zapraszające do siebie pacjentów pomagają im również w sprawach organizacyjnych, bytowych, oferują pomoc prawną i opiekę tłumacza. 

Turystyka medyczna na świecie

Turystyka medyczna rozwija się na świecie doskonale. Chociaż wybór konkretnej placówki medycznej zależy od wielu czynników. Mapę najpopularniejszych kierunków utworzyły specjalizacje określonych ośrodków. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze decyduje o tym kierunek leczenia, ale też usługi drugorzędne wykonywane przez daną placówkę. Z czasem utworzyła się wręcz specjalizacja państwowa. Pacjenci potrzebujący konkretnych zabiegów wybierają grupę krajów, gdzie jeżdżą inni z podobnymi problemami. Zaćma medyczna to specjalizacja czeska, rehabilitacja to domena Malezji. 

Jak wybieramy placówkę medyczną za granicą? 

Turystyka medyczna - jasna przyszłość branżyCzęsto pojawiającym się czynnikiem wyboru jest odległość od miejsca zamieszkania. Drugim w kolejności to czas oczekiwania na dane świadczenie medyczne. Dlatego trudno się dziwić Polakom, że mając do wyboru czas oczekiwania na operację zaćmy w Polsce minimum rok wybierają Czechy, gdzie czekają na zabieg dwa tygodnie. Zwłaszcza, że operacja jest refundowana i można ubiegać się o zwrot kosztów do limitu finansowania jej w naszym kraju.
Kolejnym kryterium wyboru jest cena danej usługi medycznej. Decydując się na uczestniczenie w turystyce medycznej warto sprawdzić koszt usługi w kilku krajach. Będzie on różny, a różnice te zależą od wysokości refundacji w danym kraju. Dlatego sprawdzamy zawsze koszt usługi i wysokość zwrotu w Polsce, dopiero ta różnica określi nam rzeczywisty koszt jaki musimy ponieść. 

Turystyka medyczna – jakość usług i komunikacja

Niebagatelną rolę w wyborze określonego kierunku podróży pełni jakość świadczonych przez daną placówkę, ale też całego systemu zdrowia, usług. Placówki medyczne stawiające na pacjenta-turystę inwestują w wyposażenie i najlepszy sprzęt. Zatrudniają też najlepszych na rynku specjalistów oraz zapewniają naprawdę komfortowe warunki dla zabiegu i samego pobytu pacjenta. Aby pacjent czuł się bezpiecznie w danej placówce, zatrudniają one personel medyczny władający różnymi językami. 

Pozyskiwanie turystów – pacjentów

Gdy dana placówka medyczna zaczyna orientować się, z którego państwa przyjeżdża do niej najwięcej pacjentów, podejmuje działania zmierzające do wytworzenia monopolu w obszarze turystyki medycznej. Podnosi jakość usług, zatrudnia pracowników z wybranymi językami, ale też rozpoczyna działania promocyjne skierowane do określonego odbiorcy w jego kraju pochodzenia.
Znaczną przewagę w obszarze turystyki medycznej wybranych świadczeń mają te placówki, które położone są w miejscach o szczególny walorach turystycznych. Trudno więc dziwić się, że w ostatnich latach właśnie biura turystyczne i organizacje turystyczne starają się przejąć na siebie organizację podróży, współpracując jednak mocno z konkretnymi placówkami medycznymi. 

Polska jako kraj turystyki medycznej

Tak jak nasi rodacy korzystają z dobrodziejstwa turystyki medycznej, tak nasza służba zdrowia wyspecjalizowała się w kilku dziedzinach przyciągając w ten sposób zagranicznego turystę-pacjenta. Mieszkańcy Półwyspu Skandynawskiego gremialnie przyjeżdżają do nas po usługi stomatologiczne, szczególnie wszczepianie implantów. Popularne są również polskie uzdrowiska oraz usługi medycyny estetycznej. Najmniejsza grupa to pacjenci szpitali poddający się poważniejszym operacjom chirurgicznym. Polska specjalizuje się również w leczeniu chorób rzadkich oraz zabiegów bariatrycznych.
Niemcy przyjeżdżają do nas oczywiście ze względu na bliskość geograficzną oraz kulturową. Korzystają z leczenia i rehabilitacji. Ogromnym powodzeniem wśród nich cieszą sanatoria i różnego rodzaju uzdrowiska. Ponieważ państwo niemieckie zwraca swoim obywatelom dużą część kosztów leczenia zasilają oni bez przeszkód branżę turystyki medycznej. W Polsce zwrot kosztów leczenia za granicą jest mocno ograniczony, dlatego szlaki turystyczne leczenia są  ograniczone. 

Otwarcie się na cudzoziemców to często jedyny sposób na przetrwanie wielu placówek medycznych, które nie weszły do programu sieci szpitali. Po pierwszym szoku i zamykaniu lub ograniczaniu usług do wyłącznie pełnopłatnych, otrząsnęły się i próbują pozyskiwać pacjentów spoza naszego kraju. Pomaga im w tym branża turystyczna a tym najbogatszym dodatkowo branża agencji promocyjnych. Do tego potrzebny jest jednak wielojęzyczny personel i promocja w krajach potencjalnych pacjentów.