System bezpieczeństwa muzeów
Kategorie:

System bezpieczeństwa muzeów

System bezpieczeństwa muzeów: jako skarb ludzkiej kultury i historii, muzea są narażone na pewne zagrożenia. Z pewnością nie wystarczy po prostu zainstalować elektronikę i mieć nadzieję, że technologia rozwiąże wszystkie problemy. Muzea muszą również dysponować odpowiednimi ludźmi i odpowiednimi procedurami, aby zapewnić bezpieczeństwo cennemu dziedzictwu ludzkości.

Muzeum jest stałą instytucją non-profit, która pozyskuje, przechowuje, bada, rozpowszechnia i wystawia materialne świadectwa ludzkości i jej środowiska w celach badawczych, edukacyjnych i wartościowych. Szczególna rola muzeów w edukacji społeczeństwa wymaga, aby były one łatwo dostępne dla każdego. Jednak w przypadku cennych dzieł sztuki i artefaktów muzea są narażone na ryzyko kradzieży, wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub pożaru.

Jak wykazać się bezpieczeństwem

System bezpieczeństwa muzeów
System bezpieczeństwa muzeów

Jednym z głównych wyzwań jest znalezienie równowagi między dostępnością dla odwiedzających a bezpieczeństwem. Muzea mają ciężką pracę, ponieważ muszą wystawiać swoje zbiory w miejscach publicznych, otwierać drzwi i zapraszać wszystkich do zwiedzania. Daje to przestępcom możliwość prowadzenia własnych badań w muzeum w ciągu dnia, dokonując własnych ocen, w jaki sposób eksponowane są najcenniejsze obiekty i jak uzyskać do nich dostęp. Pierwszym krokiem, jaki powinny podjąć muzea, jest zapewnienie systemów bezpieczeństwa dla budynków, do których dostęp jest utrudniony w czasie ich zamknięcia. Alarm musi zostać uruchomiony jak najwcześniej. Na zewnątrz budynku upewnij się, że alarm włączy się natychmiast, gdy ktoś wejdzie do budynku. Jeśli mamy tylko wewnętrzny system antykradzieżowy, złodzieja można znaleźć tylko wtedy, gdy wejdzie on do pomieszczenia. Poza tym złodzieje nie pozostają długo w pobliżu. Oznacza to, że takie systemy nie pozwalają na wystarczająco szybką reakcję bezpieczeństwa. Muzea muszą również zapobiegać kradzieżom. Najcenniejsze eksponaty należy umieścić na górze w antykradzieżowej gablocie lub systemie podwieszanym, tak aby w przypadku kradzieży natychmiast włączał się alarm. W końcu posiadanie zorganizowanego i dobrze wyszkolonego systemu reagowania jest kluczowe. Organizacje muszą być w stanie reagować na alerty i podejmować odpowiednie działania. Niektóre muzea uważają, że posiadanie dużej ilości elektroniki oznacza, że ​​nie potrzebują ochroniarzy, ale to nonsens. Bezpieczeństwo nigdy nie może być tylko elektroniczne; to nie wystarczy.

Technologia to nie wszystko

Sama technologia https://rcse.pl/technologia-szyfrowania-kart/ nie wystarczy. Trzeba też mieć odpowiednich ludzi i odpowiednie procedury. Połączenie dobrego personelu, procedur, bezpieczeństwa fizycznego i sprawdzonej technologii pozwala osiągnąć najlepsze bezpieczeństwo przy najniższych kosztach operacyjnych. Bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu do dobrego systemu. Dobry system mógłby polegać na ustaleniu ścisłych zasad codziennej kontroli pracowników muzeum przy wejściu i wyjściu z obiektu. Dobry system może zawierać również procedury dostępu do magazynu, musisz zadbać o to, aby na teren magazynu mogła wejść tylko ograniczona liczba pracowników, magazyn musi być cały czas zamknięty, a wszyscy muszą ściśle przestrzegać procedur dostępu. Aby kontrolować dostęp i zapewnić, że tylko upoważniony personel ma dostęp do krytycznych obszarów muzeum, takich jak magazyny, laboratoria i obszary kuratorskie, wykonalnym rozwiązaniem są radiotelefony IP. Systemy audio i interkomowe IP są często używane w połączeniu z wideo. Oznacza to, że ludzie mogą być widziani i słyszani; ochroniarze w pokoju kontrolnym mogą zweryfikować ich tożsamość, zanim zostaną wpuszczeni do obszarów o ograniczonym dostępie.

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl