Przesiewacz piasku
Kategorie:

Przesiewacz piasku

Przesiewacz piasku i jego stosowanie jest niezwykle ważne dla prawidłowego sortowania tego materiału oraz, ziemi, torfu i innych materiałów sypkich. Proces separacji pozwala oddzielić duże wtrącenia od mniejszych i tym samym poprawić jakość surowca do jego późniejszej pracy. Piasek często posiada w swojej strukturze zanieczyszczenia, które utrudniają uzyskanie pożądanego stanu materiału. Mogą to być dodatki różnych kamieni lub muszli. Ponadto często budowniczowie są zobowiązani do uzyskania materiału określonej kategorii z przesiewania granitu lub standardowego piasku. Robienie tego ręcznie jest po prostu nierealne.

Przesiewacz piasku z sitem wibracyjnym

Przesiewacz wibracyjny do ziemi jest integralną częścią każdej firmy budowlanej pracującej z betonem lub zaprawą. Bez tego bardzo trudno jest uzyskać wysokiej jakości rozdzielenie zbrylonego materiału budowlanego na frakcje. Ze względu na długość procesu ręczne wykonanie takiej pracy jest prawie niemożliwe, do tego służy wibracyjny przesiewacz piasku. Urządzenie jest idealne do sporządzania mieszanek z piasku, tłucznia i innych materiałów o różnych frakcjach.

Najważniejsze elementy wibracyjnego przesiewacza piasku

Dzięki zamontowaniu sit o różnej wielkości otworów w przesiewaczu można przesiać materiały o pożądanej frakcji, które są niezbędne do konkretnej produkcji i nie ma znaczenia, czy jest to piasek, gruboziarnisty żwir czy ziemia do roślin domowych. Odpowiednio dobrane sito wibracyjne z oczkami o określonej wielkości przesieje i przesortuje wszelkie materiały.

Obecnie można kupić przesiewacz piasku w różnych rozmiarach i z różnymi średnicami otworów, co jest bardzo ważne przy przesiewaniu różnego rodzaju materiałów. Drugim najważniejszym elementem konstrukcji przesiewaczy jest powierzchnia robocza (płyta), zwana także stołem roboczym. Po uruchomieniu wibratora powierzchnia robocza lub płyta zaczyna wibrować, zmuszając w ten sposób materiały o mniejszej frakcji niż otwory sita do przejścia przez te otwory. Silnik elektryczny jest trzecim ważnym elementem całego przesiewacza piasku. Dzięki wbudowanym mimośrodom z przesuniętym środkiem ciężkości wibruje ta część konstrukcji, która jest sztywno przymocowana do podstawy wibratora.

Dodatkowe zalety przesiewacza piasku:

Dość dogodna lokalizacja w konstrukcji prowadnic dla materiału przesiewanego i resztkowego. Prowadnice te dzielą materiał na dwie strony, co zwiększa szybkość dalszego odbioru i obróbki materiału podczas produkcji. Niewątpliwą zaletą przesiewacza piasku wibracyjnego jest również możliwość wymiany sit do przetwarzania mieszanek o różnych frakcjach wielkościowych.

 

Przesiewacz piasku bębnowy: co to jest?

Przesiewacz ziemi bębnowy jest urządzeniem przeznaczonym do oddzielania materiałów sypkich (piasek, żwir itp.) o małych frakcjach od większych wtrąceń (glina, kamienie, wióry itp.). Powstała mieszanka wyróżnia się jednorodnym składem i jest dalej wykorzystywana do produkcji wysokiej jakości wyrobów betonowych. Jako materiał przesiewany stosuje się głównie mieszanki sypkie o dowolnej wilgotności, takie jak: piasek suchy lub mokry, żwir, torf, ziemia, trociny, zrębki. Separator bębnowy nadaje się również do przesiewania robaków i wiórów granitowych. Te ostatnie należy wcześniej sprawdzić pod kątem obecności wtrąceń rudy za pomocą magnesu.

 

Przesiewacz piasku z sitem obrotowym

Najlepszym sposobem na uzyskanie czystego piasku bez zanieczyszczeń poza modelem wibracyjnym jest zastosowanie przesiewacza piasku bębnowego. Znajduje on także zastosowanie w zakładach przemysłowych do produkcji płyt chodnikowych, gdzie główną technologią jest odlewanie wibracyjne lub wibrokompresja. Produkcja betonu wymaga również używania takiego sprzętu, ponieważ zapewnia jednorodną masę na wyjściu. W trakcie stosowania tej techniki frakcja przesianego piasku wynosi 2,5 mm. Istnieją inne urządzenia, które pozwalają uzyskać wynik przesiewania piasku w granicach 2,5 – 7 mm. Należy również zwrócić uwagę na moc produkcyjną przesiewaczy. W ciągu zaledwie 1 godziny pracy są w stanie wyprodukować na około 5 ton piasku, ponadto, sprzęt jest wyposażany przez producentów w dodatkowy osprzęt. Dlatego na szczególną uwagę zasługują wbudowane przewodniki. Umożliwiają doprowadzenie przesianego piasku zarówno do leja odbiorczego surowca, jak i bezpośrednio na przenośnik taśmowy.

Jeśli chodzi o kamienie i muszle, które nazywane są frakcją gruboziarnistą, to idą w przeciwnym kierunku. Zatem prawdopodobieństwo ich ponownego zmieszania jest równe zeru. Przesiewacz piasku bębnowy służy do usuwania gruzu lub ciał obcych z surowców sypkich o dowolnej zawartości wilgoci, poprawiając w ten sposób, jakość załadowanej mieszanki. Urządzeniem przesiewającym jest bęben z ocynkowanej siatki, który jest zamocowany na metalowej ramie i jest napędzany wysokiej jakości silnikiem, co oznacza, że maszyna jest gotowa do załadunku. Surowce mogą być podawane z dwóch stron: zarówno ręcznie, za pomocą łopat, jak i innymi metodami zmechanizowanymi. Konieczność stosowania przesiewaczy piasku bębnowych w budownictwie lub na własne potrzeby jest oczywista: poprawiają one jakość gotowych wyrobów betonowych, oczyszczając je z gruzu i niepotrzebnie dużych wtrąceń.