Biedroneczka MescalDesign & MescalArt Słoneczko Księżyc Chmurki

Informacje o przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach zostało powołane Uchwałą

Nr XXII/173/92 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 1992 r.

 

Uchwałą Nr XXXIX/394/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. została zmieniona nazwa placówki i otrzymała następujące brzmienie:

„Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach,
74-200 Pyrzyce, ul. G. Narutowicza 5”.

 

Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach to budynek jednopiętrowy. Przedszkole posiada pięć sal zabaw, salę gimnastyczną, bibliotekę. Przy każdej sali znajduje się szatnia i łazienka. Przedszkole jest dobrze wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt RTV.

 

Placówka posiada duży ogród wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.

 

Do naszego przedszkola może uczęszczać 120 dzieci w wieku 3-6 lat do 5 oddziałów.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.00.

 

W placówce zatrudnionych jest 22 osoby:

11  nauczycielek ( w tym dyrektor ),

9 pracowników obsługi,

2 pracowników administracyjnych.